• Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година
 • Дневен режим за учебната 2019/2020
 • Дневен режим ПГ "Алиса" за учебната 2019/2020
 • Дневен режим ЦДО за учебната 2019/2020
 • Седмично разписание за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • Седмично разписание за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за консултации на учителите по учебни предмети за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за консултации на учителите по учебни предмети за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на часовете по спортни дейности за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за разпределение на часовете по плуване за първи срок на учебната 2019/2020 година
 • График за разпределение на часовете по плуване за втори срок на учебната 2019/2020 година
 • График за провеждане на заниманията на вокалната група и групите по религия за втори срок на учебната 2019/2020 година