Ръководство

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

история и цивилизации

Мария Дорохина
Заместник-директор по учебната дейност

учител в начален етап, V ПКС

Учители

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Павлина Гюрова
учител

6.а; български език и литература

Албена Новкова
старши учител, V ПКС

11.а; български език и литература

Красимира Иванова
учител, V ПКС

5.б; български език и литература

Искра Вълова
главен учител, I ПКС

английски език

Поли Николова
учител

английски език

Весела Живкова
старши учител

английски език

Бояна Нолчева
учител

9.б; английски език

Изабел Николова
учител

математика

Николай Харибин
учител

12.а; математика

Десислава Костадинова
учител

математика и информационни технологии

Деница Богданова
учител

5.а; математика и информационни технологии

инж. Наджи Хаджиева
учител

информационни технологии

Таня Симеонова
учител

информационни технологии

инж. Татяна Димитрова
учител

информационни технологии

инж. Лилия Андонова
учител

информационни технологии и информатика

Цветомила Коева
учител, IV ПКС

10.а; история и цивилизации

Светлана Янева
старши учител

9.а; география и икономика

Констанс Хесапчиева
учител

8.а; философия

Катерина Панина
учител

биология и здравно образование

Иванка Станчева
учител

8.б; химия и опазване на околната среда

Трифон Трифонов
старши учител

музика

Емилия Ценкова
старши учител, V ПКС

6.в; изобразително изкуство

д-р Николай Шекеров
учител

изобразително изкуство

Светлана Гешева
старши учител, V ПКС

физическо възпитание и спорт

Момчил Иванов
учител

6.б; физическо възпитание и спорт

Димитър Филипов
учител

физическо възпитание и спорт

Борислав Пелтеков
учител, III ПКС

7.а; физическо възпитание и спорт

Бистра Петкова
старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС

подготвителна група „Карлсон”

Розалина Бичева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

1.а клас; английски език

Йорданка Иванова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

1.б клас; английски език

Христина Дичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

1.в клас

Цветанка Тонева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

2.а клас; английски език

Надежда Цекова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

2.б клас

Ивелина Колова
учител, начален етап

2.в клас

Маргарита Василева
учител, начален етап

3.а клас; история и цивилизации

Венета Стойчева
старши учител, начален етап, IV ПКС

3.б клас

Татяна Велева
старши учител, начален етап, V ПКС

3.в клас

Славка Лазарова
старши учител в начален етап, ІV ПКС

3.г клас

Алена Стоева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

4.а клас

Зорница Янишевска
старши учител, начален етап, V ПКС

4.б клас; английски език

Мария Дорохина
учител в начален етап, V ПКС

4.в клас

Яна Стефанова
учител в начален етап

4.г клас

Маргарита Димитрова
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ , V ПКС

група ЦДО -1.а клас

Теодора Каменова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО -1.б клас

Ася Боянова
начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.в клас; ресурсен учител

Десислава Янчева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.а клас

Десислава Стоевска
учител в начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.б клас

Даниела Николова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.в клас

Антоанета Павлова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.а клас; технологии и предприемачество

Валерия Маринова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.б клас

Първолетка Станева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.в клас

Деница Димитрова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.г клас; български език и литература

Красимира Рачева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4,а клас;

Татяна Воскресенска
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.б клас; руски език

Евдокия Мичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4,в клас;

Мими Гатева
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител

група ЦДО - 4.г клас

Янка Петкова
логопед
Константин Терзиев
ресурсен учител
Антон Антонов
ресурсен учител

философия

д-р Емилия Тихова
училищен психолог
Сандра Лазарова
училищен психолог

Класни ръководители

Бистра Петкова подготвителна група "Карлсон"
Розалина Бичева начален етап 1.а
Йорданка Иванова начален етап 1.б
Христина Дичева начален етап 1.в
Цветанка Тонева начален етап 2.а
Надежда Цекова начален етап 2.б
Ивелина Колова начален етап 2.в
Маргарита Василева начален етап 3.а
Венета Стойчева начален етап 3.б
Татяна Велева начален етап 3.в
Славка Лазарова начален етап 3.г
Алена Стоева начален етап 4.а
Зорница Янишевска начален етап 4.б
Мария Дорохина начален етап 4.в
Яна Стефанова начален етап 4.г
Деница Богданова прогимназиален етап 5.а
Красимира Иванова прогимназиален етап 5.б
Павлина Гюрова прогимназиален етап 6.а
Момчил Иванов прогимназиален етап 6.б
Емилия Ценкова прогимназиален етап 6.в
Борислав Пелтеков прогимназиален етап 7.а
Велислава Николова прогимназиален етап 7.б
Констанс Хесапчиева гимназиален етап 8.а
Иванка Станчева гимназиален етап 8.б
Светлана Янева гимназиален етап 9.а
Бояна Нолчева гимназиален етап 9.б
Цетомила Коева гимназиален етап 10.а
Албена Новкова гимназиален етап 11.а
Николай Харибин гимназиален етап 12.а