Ръководство

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

история и цивилизации

Мария Дорохина
Заместник-директор по учебната дейност

учител в начален етап, V ПКС

Албена Новкова
Заместник-директор по учебната дейност

старши учител, V ПКС

Десислава Точкова
Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Учители

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Албена Новкова
старши учител, V ПКС

12.а; български език и литература

Павлина Гюрова
учител

7.а; български език и литература

Красимира Иванова
учител, V ПКС

6.б; български език и литература

Ася Петрова
учител

5.а; български език и литература

Даница Йорданова
учител

Руски език

Искра Вълова
главен учител, I ПКС

английски език

Весела Живкова
старши учител

английски език

Поли Николова
учител

английски език

Бояна Нолчева
учител

10.б; английски език

Ралица Смилевска
учител

немски език

инж. Доника Николова
учител

8.а; математика и информационни технологии

инж. Тина Борисова
учител

математика и информационни технологии

Иван Димитров
учител

математика

Николай Харибин
учител

математика

Десислава Костадинова
учител

математика и информационни технологии

Деница Богданова
учител

6.а; математика и информационни технологии

инж. Наджи Хаджиева
учител

информационни технологии

инж. Татяна Димитрова
учител

информационни технологии

инж. Таня Симеонова
учител

информационни технологии

инж. Лилия Андонова
учител

информационни технологии и информатика

Цветомила Коева
учител, IV ПКС

11.а; история и цивилизации

Петранка Маджарова
учител

География и икономика

Констанс Хесапчиева
учител

9.а; философия

Антон Антонов
ресурсен учител

10.а; философия

Фисник Ходжа
учител

8.б; физика и астрономия

Валерия Любенова
учител

8.в; биология и здравно образование

Венелин Цветков
учител

5.в; биология и здравно образование

Иванка Станчева
учител

9.б; химия и опазване на околната среда

Трифон Трифонов
старши учител

музика

Емилия Ценкова
старши учител, V ПКС

7.в; изобразително изкуство

д-р Николай Шекеров
учител

изобразително изкуство

Светлана Гешева
старши учител, V ПКС

физическо възпитание и спорт

Момчил Иванов
учител

7.б; физическо възпитание и спорт

Димитър Филипов
учител

физическо възпитание и спорт

Борислав Пелтеков
учител, III ПКС

7.а; физическо възпитание и спорт

Бистра Петкова
старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС

подготвителна група Снежанка

Алена Стоева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

1.а клас

Зорница Янишевска
старши учител, начален етап, V ПКС

1.б клас; английски език

Мария Дорохина
учител в начален етап, V ПКС

1.в клас

Розалина Бичева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

2.а клас; английски език

Йорданка Иванова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

2.б клас; английски език

Христина Дичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

2.в клас

Цветанка Тонева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

3.а клас; английски език

Надежда Цекова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

3.б клас

Ивелина Колова
учител, начален етап

3.в клас

Мими Гатева
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител, V ПКС

4.а клас

Венета Стойчева
старши учител, начален етап, IV ПКС

4.б клас

Татяна Велева
старши учител, начален етап, V ПКС

4.в клас

Славка Лазарова
старши учител в начален етап, ІV ПКС

4.г клас

Красимира Рачева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1,а клас;

Яна Стефанова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

1.б клас

Павел Нанев
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, V ПКС

1.в

Маргарита Димитрова
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ , V ПКС

група ЦДО -2.а клас

Евдокия Мичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2,б клас;

Ася Боянова
начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.в клас; ресурсен учител

Виктория Костова
учител начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО- 3.а

Татяна Воскресенска
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.б клас; руски език

Даниела Николова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.в клас

Антоанета Павлова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.а клас; технологии и предприемачество

Валерия Маринова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.б клас

Първолетка Станева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ и ФВС

група ЦДО - 4.в клас

Силвана Павлова
Силвана Павлова
учител

религия

Янка Петкова
логопед
Константин Терзиев
ресурсен учител
д-р Емилия Тихова
училищен психолог
Сандра Лазарова
училищен психолог

Класни ръководители

Бистра Петкова подготвителна група „Снежанка“
Алена Стоева начален етап 1.а
Зорница Янишевска начален етап 1.б
Мария Дорохина начален етап 1.в
Розалина Бичева начален етап 2.а
Йорданка Иванова начален етап 2.б
Христина Дичева начален етап 2.в
Цветанка Тонева начален етап 3.а
Надежда Цекова начален етап 3.б
Ивелина Колова начален етап 3.в
Мими Гатева начален етап 4.а
Венета Стойчева начален етап 4.б
Татяна Велева начален етап 4.в
Славка Лазарова начален етап 4.г
Ася Петрова прогимназиален етап 5.а
Боряна Цанкова прогимназиален етап 5.б
Венелин Цветков прогимназиален етап 5.в
Деница Богданова прогимназиален етап 6.а
Красимира Иванова прогимназиален етап 6.б
Павлина Гюрова прогимназиален етап 7.а
Момчил Иванов прогимназиален етап 7.б
Емилия Ценкова прогимназиален етап 7.в
Доника Николова гимназиален етап 8.а
Фисник Ходжа гимназиален етап 8.б
Валерия Любенова гимназиален етап 8.в
Констанс Хесапчиева гимназиален етап 9.а
Иванка Станчева гимназиален етап 9.б
Антон Антонов гимназиален етап 10.а
Бояна Нолчева гимназиален етап 10.б
Цветомила Коева гимназиален етап 11.а
Албена Новкова гимназиален етап 12.а