Ръководство

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

история и цивилизации

Божанка Дамянова
Заместник-директор по учебната дейност, приобщаващо образование и прогимназиаллен етап

музика

Поли Николова
Заместник-директор по учебната дейност, начален етап

английски език

Учители

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Павлина Гюрова
учител

български език и литература

Албена Новкова
старши учител, V ПКС

10.а; български език и литература

Красимира Иванова
учител, V ПКС

12.а; български език и литература

Искра Вълова
главен учител, I ПКС

английски език

Поли Николова
учител

английски език

Весела Живкова
старши учител

английски език

Бояна Нолчева
учител

английски език

Николай Харибин
учител

11.а; математика

Десислава Костадинова
учител

математика и информационни технологии

Деница Богданова
учител

7.в; математика и информационни технологии

инж. Наджи Хаджиева
учител

информационни технологии

инж. Татяна Димитрова
учител

7.б; информационни технологии

Велислава Николова
учител

информационни технологии

Цветомила Коева
учител, IV ПКС

9.а; история и цивилизации

Зоя Гушлева
старши учител, V ПКС

5.а.; география и икономика

Виктория Роланска
учител

философия, гражданско образование

Лидия Захариева
учител

8.б; физика и астрономия / математика

Екатерина Цанкова
учител

8.а; биология и здравно образование

Людмила Петрова
учител

6.б; химия и опазване на околната среда

Трифон Трифонов
старши учител

музика

Емилия Ценкова
старши учител, V ПКС

5.в; изобразително изкуство

д-р Николай Шекеров
учител

6.в; изобразително изкуство

Светлана Гешева
старши учител, V ПКС

7.а; физическо възпитание и спорт

Момчил Иванов
учител

5.б; физическо възпитание и спорт

Димитър Филипов
учител

физическо възпитание и спорт

Борислав Пелтеков
учител, IV ПКС

6.а; физическо възпитание и спорт

Бистра Петкова
старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС

подготвителна група „Патиланци”

Цветанка Тонева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

1.а клас

Надежда Цекова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

1.б клас

Ивелина Колова
учител, начален етап

1.в клас

Маргарита Василева
учител, начален етап

2.а клас; история и цивилизации

Венета Стойчева
старши учител, начален етап, IV ПКС

2.б клас

Татяна Велева
старши учител, начален етап, V ПКС

2.в клас

Славка Лазарова
старши учител в начален етап, ІV ПКС

2.г клас

Алена Стоева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

3.а клас

Зорница Янишевска
старши учител, начален етап, V ПКС

3.б клас

Мария Дорохина
учител в начален етап, V ПКС

3.в клас; испански език

Яна Стефанова
учител в начален етап

3.г клас

Розалина Бичева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

4.а клас; английски език

Йорданка Иванова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

4.б клас

Десислава Янчева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.а клас

Десислава Стоевска
учител в начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.б клас

Даниела Николова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.в клас

Първолетка Станева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.а клас

Валерия Маринова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.б клас

Велислава Дянкова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.в клас; география и икономика

Деница Димитрова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.г клас; български език и литература

Калина Александрова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.а клас; география и икономика

Татяна Воскресенска
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.б клас; руски език

Христина Дичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.в клас

Мими Гатева
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител

група ЦДО - 3.г клас

Маргарита Димитрова
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ , V ПКС

4.а клас

Елица Василева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.б клас

Теодора Каменова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.в клас

Янка Петкова
логопед
Боряна Радева
ресурсен учител
Константин Терзиев
ресурсен учител
Ася Боянова
ресурсен учител, учител в група ЦДО
д-р Емилия Тихова
училищен психолог
Сандра Лазарова
училищен психолог

Класни ръководители

Бистра Петкова подготвителна група "Патиланци"
Цветанка Тонева начален етап 1.а
Надежда Цекова начален етап 1.б
Ивелина Колова начален етап 1.в
Маргарита Василева начален етап 2.а
Венета Стойчева начален етап 2.б
Татяна Велева начален етап 2.в
Славка Лазарова начален етап 2.г
Алена Стоева начален етап 3.а
Зорница Янишевска начален етап 3.б
Мария Дорохина начален етап 3.в
Яна Стефанова начален етап 3.г
Розалина Бичева начален етап 4.а
Йорданка Иванова начален етап 4.б
Теодора Каменова начален етап 4.в
Зоя Гушлева прогимназиален етап 5.а
Момчил Иванов прогимназиален етап 5.б
Емилия Ценкова прогимназиален етап 5.в
Борислав Пелтеков прогимназиален етап 6.а
Людмила Петрова прогимназиален етап 6.б
д-р Николай Шекеров прогимназиален етап 6.в
Светлана Гешева прогимназиален етап 7.а
Татяна Димитрова прогимназиален етап 7.б
Деница Богданова прогимназиален етап 7.в
Екатерина Цанкова гимназиален етап 8.а
Лидия Захариева гимназиален етап 8.б
Цетомила Коева гимназиален етап 9.а
Албена Новкова гимназиален етап 10.а
Николай Харибин гимназиален етап 11.а
Красимира Иванова гимназиален етап 12.а