Ръководство

Румяна Парцова Директор, III ПКС история и цивилизации
Виолина Велкова-Иванова зам.-директор по учебната дейност, III ПКС български език и литература

Учители

Петя Таслакова старши учител, ІІ ПКС български език и литература
Албена Новкова старши учител, V ПКС български език и литература
Красимира Иванова учител, V ПКС български език и литература
Искра Вълова старши учител, I ПКС английски език
Василка Стоянова старши учител, V ПКС английски език
Соня Венкова главен учител, ІІ ПКС математика и инф. технологии
инж. Радост Алипиева учител математика и инф. технологии
Деница Богданова учител математика и инф. технологии
инж. Наджи Хаджиева учител инф. технологии
Цветомила Коева учител, IV ПКС история и цивилизации
Зоя Гушлева старши учител, V ПКС география и икономика
Маргарита Богунска старши учител философия/история и цивилизации
Стоянка Георгиева старши учител физика и астрономия/математика
Офелия Русинова старши учител, ІV ПКС биология и здравно образование
Регина Свиленова учител, V ПКС химия и опазване на околната среда
Божанка Дамянова учител, магистър по музикотерапия музика
Емилия Ценкова старши учител, V ПКС изобразително изкуство
д-р Николай Шекеров учител изобразително изкуство
инж. Татяна Димитрова учител технологии и предприемачество/ ИТ
Светлана Гешева старши учител, V ПКС физическо възпитание и спорт
Димитрина Денева старши учител, ІІ ПКС физическо възпитание и спорт
Димитър Филипов учител физическо възпитание и спорт
Борислав Пелтеков учител, V ПКС физическо възпитание и спорт
Бистра Петкова старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС подготвителна група „Алиса”
Алена Стоева старши учител в начален етап, ІІ ПКС 1.а клас
Зорница Янишевска старши учител, начален етап, V ПКС 1.б клас
Мария Дорохина-Джупанова учител в начален етап, V ПКС 1.в клас; испански език
Яна Стефанова учител в начален етап 1.г клас
Розалина Бичева-Димитрова старши учител в начален етап, ІІ ПКС 2.а клас
Йорданка Иванова старши учител в начален етап, ІІ ПКС 2.б клас
Зоя Михалкова-Стойкова старши учител в начален етап, І ПКС 2.в клас; немски език
Цветанка Тонева старши учител в начален етап, ІІ ПКС 3.а клас
Надежда Цекова старши учител в начален етап, ІІ ПКС 3.б клас
Надя Енчева учител в начален етап, V ПКС 3.в клас
Славка Лазарова старши учител в начален етап, ІV ПКС 4.а клас
Венета Стойчева старши учител, начален етап, IV ПКС 4.б клас
Татяна Велева старши учител, начален етап, V ПКС 4.в клас
Калина Александрова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.а клас
Татяна Воскресенска старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.б клас; руски език
Христина Дичева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.в клас
Мими Гатева старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител група ЦДО - 1.г клас
Маргарита Василева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 2.а клас
Стела Парашкевова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, V ПКС група ЦДО - 2.б клас
Сълза Спасова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 2.в клас
Ивета Борисова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.а клас
Ивелина Колова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.б клас
Милена Оведенска учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.в клас
Маргарита Христова старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, V ПКС група ЦДО - 4.а клас
Георги Стоянов учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 4.б клас
Маргарита Димитрова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, IV ПКС група ЦДО - 4.в клас
Ирина Александрова учител, прогимназиален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 5.-6. клас
Янка Петкова логопед
Светомира Димитрова ресурсен учител
Константин Терзиев ресурсен учител
Биляна Билева-Иванова училищен психолог
Сандра Лазарова училищен психолог