Ръководство

Румяна Парцова Директор на 68. СУ "Акад. Никола Обрешков", преподава история и цивилизация, III ПКС
Виолина Велкова-Иванова Зам.-директор по УД, преподава български език и литература, III ПКС
Людмила Божилова Зам.-директор АСД

Учители

Петя Таслакова старши учител по български език и литература, ІІ ПКС
Албена Новкова старши учител по български език и литература, V ПКС
Искра Вълова старши учител по английски език, I ПКС
Соня Венкова главен учител, старши учител по математика, ІІ ПКС
Стоянка Георгиева старши учител по математика и физика в прогимназиален етап
Светлана Стойкова старши учител по математика и ИТ, ІІ ПКС
Радост Алипиева учител по математика и информационни технологии в прогимназиален и гимназиален етап
Цветомила Коева учител по история и цивилизация; завеждащ училищната библиотека, IV ПКС
Стефка Чавдарова старши учител по философия, II ПКС
Зоя Гушлева старши учител по география и икономика, V ПКС
Офелия Русинова старши учител по биология и здравно образование, ІV ПКС
Маргарита Миланова учител по химия и опазване на околната среда в гимназиален етап
Ренета Миткова старши учител по музика
Емилия Ценкова старши учител по изобразително изкуство, V ПКС
Николай Шекеров учител по изобразително изкуство
Боряна Кралева старши учител по технологии, ІІІ ПКС
Димитрина Денева старши учител по физкултура и спорт, ІІ ПКС
Светлана Гешева старши учител по физкултура и спорт, V ПКС
Димитър Филипов учител по физкултура и спорт
Розалина Бичева-Димитрова старши учител в начален етап, ІІ ПКС и учител по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап
Зоя Михалкова-Стойкова старши учител в начален етап, І ПКС и учител по немски език в гимназиален етап
Йорданка Иванова старши учител в начален етап, ІІ ПКС, начален учител по английски език
Цветанка Тонева старши учител в начален етап, ІІ ПКС
Зорница Янишевска старши учител, начален етап, V ПКС
Венета Стойчева старши учител, начален етап, IV ПКС
Надежда Цекова старши учител в начален етап, ІІ ПКС
Славка Лазарова старши учител в начален етап, ІV ПКС
Алена Стоева старши учител в начален етап, ІІ ПКС
Маргарита Димитрова старши учител в ЦДО, IV ПКС
Татяна Велева старши учител, начален етап, V ПКС
Надя Енчева учител в начален етап, V ПКС
Красимира Иванова учител в ЦДО, V ПКС, учител по български език и литература в гимназиален етап
Павлина Гюрова учител в ЦДО, V ПКС, учител по български език и литература в прогимназиален етап
Георги Стоянов учител в начален етап, ЦДО и учител по английски език в прогимназиален етап
Регина Свиленова учител в ЦДО, V ПКС и учител по биология и човекът и природата в прогимназиален етап
Мария Дорохина-Джупанова учител в начален етап, ЦДО, V ПКС, учител по английски език в прогимназиален етап и учител по испански език в начален етап
Елзира Вълчева учител в начален етап, V ПКС и учител по английски език в прогимназиален етап
Стела Парашкевова учител в начален етап, ЦДО; V ПКС
Маргарита Христова старши учител в начален етап, ЦДО, V ПКС
Яна Стефанова учител в начален етап, ЦДО
Милена Оведенска учител в начален етап, ЦДО
Калина Александрова учител в начален етап, ЦДО
Таня Караджова учител в начален етап, ЦДО
Бистра Петкова старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС
Татяна Воскресенска старши учител в подготвителна група
Сълза Спасова учител в начален етап, ЦДО
Сандра Лазарова-Димитрова училищен психолог
Биляна Леонова училищен психолог
Мими Гатева ресурсен учител
Светомира Димитрова ресурсен учител
Янка Петкова логопед