68. СУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ”

~МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ~

Училището е открито на 15.09.1986г. в новопостроения ж.к. „Дружба-2” като ЕСПУ за ученици от 1.до 12.клас. През първата година има 1080 ученици, а през учебната 1987/88г. прага му прекрачват 2135 ученици. След две години получава името на видния български математик академик Никола Обрешков, което носи с гордост и до днес. От средата на 90-те години училището работи по свои уникални учебни планове за шестгодишно обучение след 7.клас, които съчетават едногодишно интензивно изучаване на английски език и профилирана подготовка по математика, биология и химия в гимназиалния етап. През учебната 1996/97г. училището сключва договор за сътрудничество с посолството на Япония. Обзаведен е изключително модерен за времето си компютърен кабинет; японски преподаватели преподават информатика и информационни технологии на английски език. Последният випуск, обучаван по тези учебни планове, се дипломира успешно през 2003-та година. Тези ученици са сред най-успешно реализиралите се възпитаници на училището в най-престижни висши училища в страната и в чужбина. Осемгодишната традиция в профилираното обучение  отпада при влизане в сила на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план през 1999г. Оттогава училището търси своя нов облик сред богатата палитра от училища в района.

От 1999/2000 учебна година започва прием на ученици от първи клас в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и СИП „Религия” в начален етап.

От 2006/2007 учебна година се обучават и шестгодишни деца в подготвителна предучилищна група.

От 2008/2009 учебна година училището се включва в обучение по програмите на „Джуниър Ачийвмънт” с първата паралелка технологичен профил „Предприемачество и бизнес”.

Сериозна традиция, която  е уникален белег за разпознаваемост на богатата палитра от възможности, е разширеното изучаване на изобразително изкуство. Тази практика отдавна не е експеримент, а  емблема на нестихващо откривателство на талантите в областта на приложните и изящните изкуства, както за най–малките ученици, така и за учениците от профил обучение „Изкуства - Изобразително изкуство”. Обучението в тези паралелки е изградено върху три базови принципа - класическа основа, актуалност на съвремието и предизвикателствата на бъдещето. Сферите на компетентности на завършващите ученици дават възможности за реализация в широк набор от области - архитектура; инженерни науки; пластични и изящни изкуства; печатни и онлайн издания – списания, вестници, уебсайтове; реклама – изготвяне на клипове, брошури, презентации, банери; промишленост и брандове – проектиране на фирмено лого, етикети, опаковки; мода и дизайн; мебелен бизнес; автомобилна индустрия.

Специалистите в профил „Хуманитарни науки“ подготвят ученици с призови места в градски, областни и национални конкурси.

В духа на християнските традиции, отначало с малък брой деца, в 68. СУ се поставят основите на обучението по предмета религия. През 2001 година в училището е открит оборудван за тези учебни часове кабинет, в който всяка седмица децата пазят огъня на вярата ни и затвърждават изконните християнски ценности. Подкрепата на свещенството от близкия храм „Свети пророк Илия” и от храм „Свети Наум Охридски” е  неоценим дар за съхранение на тази традиция.

В областта на спорта училището предлага широки и разнообразни възможности. Двата физкултурни салона, залата за фитнес, плувният басейн са притегателни точки за изграждане на добри двигателни умения. Спортните  секции и клубове по тенис, волейбол, баскетбол, футбол, масов спорт със специализирани занимания по лечебна физкултура, са само част от възможностите на желаещите да спортуват.

Дванадесетгодишна е традицията за прием на деца в подготвителна група. В уютни класни стаи, с разнообразни и подходящи занимания децата свикват неусетно с училищния живот и всяка есен прекрачват по–сигурни и уверени прага на училището, което вече познават. Изключително предимство е възможността на родителите на малките ученици да са спокойни и сигурни за своите деца – малките групи в целодневната организация гарантират не само добра подготовка на уроците за следващия ден, но и допълнителни занимания във всички сфери на живота на малкия ученик, а също така и активни спортни занимания, конструктивни и приложни дейности.

~НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ~

Днес училището разполага с два компютърни кабинета с постоянен достъп до Интернет; wi-fiмрежа с високоскоростен Интернет; мултимедия във всички учебни стаи, кабинет с лаборатория по физика, химия и биология; кабинет по изобразително изкуство с керамично ателие; кабинет по религия със стенописи и витражи; плувен басейн; два физкултурни салона; богата библиотека; логопедичен кабинет; просторна актова зала; ученически стол и няколко спортни площадки в двора.

От учебната 2019/2020 година вече се осъществява прием в 8. клас в паралелка с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език. Основна тенденция в обучението на учениците в начален етап е разширяването на изучаването на английски език по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и информационни технологии. В прогимназиалния етап разширената подготовка е насочена към изучаването на математика, II чужд език /немски/руски/ и изобразително изкуство. Цялостна тенденция в образователния процес е допълнителната подготовка по гражданско образование и спорт.

В училището работят учители с висока професионална подготовка - 70% от тях са носители на І, ІІ и ІІІ професионално-квалификационна степен. Част от тях са автори на учебници, учебни помагала и са участвали в екипи за създаване на учебни програми. Учениците под ръководството на педагозитеучастват с желание в проекти, изложби, олимпиади, конкурси, състезания и представят достойно училището.

~УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ~

·      2001–2003г. – „Интеграция на ромското население” по програма „Фар”;

·      2001–2002г.– „Училищни патрули” за пътна безопасност;

·      2002-2003г. – „Стълбица” на фондация „Покров Богородичен”;

·    2004г –2006г. – международен проект „Пътешествие в ХХІ век чрез приказките и легендите” с училища-партньори от Полша, Кипър и Литва. За този проект училището получи „Сертификат за най-добро изпълнение на проект по програма Сократ” от Центъра за развитие на човешките ресурси.

·   2008-2009г. – „С приятели творим”, по направление „Да направим училището привлекателно за младите хора с  училище партньор – 2 ОУ „Гоце Делчев” от гр. Гоце Делчев.

·      2002–2012г.” Делото на Патриарх Евтимий” – Фондация „Свети Евтимий Патриарх Български”

·      Проект „Успех”

·      Проект”Твоят час”

·      2018г. – Проект на Столична община „Изграждане на интерактивна площадка по безопасност на движението”

·      2018г.„Предприемчиви учители” – пилотен проект на Столична община

·      2017–2019г. – „Детска полицейска академия”

·     2017–2019г. - проект "Ключ към училище без страх" към Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът е съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария.

·      От 2018 г. 68.СУ „Академик Никола Обрешков” е член на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България” и вече е носител на сертификат за „най-активно училище през 2018 г. сред новите училища членове”.

·       2019г. - проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Атмосферата в училището е спокойна, творческа и предразполага учениците към изява и развитие на техните индивидуални качества и способности. Просторно, светло, красиво, уютно, отворено за всичко ново, обичано, уважавано, търсено, с минало, настояще и бъдеще – 68.СУ е нашият дом, в който винаги сме добре дошли. Неговото мото днес неслучайно е: „68. СУ Акад. Никола Обрешков – Моето училище!

~ДИРЕКТОРИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 68. СУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ ДО СЕГА~

1986г. - 1987г. – г-н Веселин Антов

1987г. - 1988г. – г-жа Мила Ценова

1988г. - 1998г. – г- н Груди Петков

1998г. -  2004г. - г-жа Лиляна Банчева

2004г. - 2007г. – г-жа Незабравка Белева

2007г. - 2008г. – г-жа Йорданка Иванова

2008г. - 2012г. – г-жа Лиляна Банчева

2012г. - 2017г. – г-жа Нели Пейчева

2017г. - 2018г. – г-жа Виолина Велкова

От 2018г. Директор на 68. СУ е г-жа Румяна Парцова.