• Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.) съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година
 • Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година

 • Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

 • Тест и ключ по математика, 28 май 2021 г.
 • Български език и литература, 27 май 2021 г.

 • Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година:

 • Човекът и природата, 16 май 2019 г.
 • Човекът и обществото, 14 май 2019 г.
 • Математика, 10 май 2019 г.
 • Български език и литература, 09 май 2019 г.
 • Тук можете да видите тестове и отговори за изминали години.