Осми клас 2020/2021

В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява държавен прием в 8. клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, една паралелка – 26 ученици.Профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език – разширено изучаване
 • IV профилиращ предмет – по избор

 • Училището разполага с два модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички кабинети.

  Балообразуване:

 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по английски език и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профилираната подготовка се осъществява във Втория гимназиален етап/ 11.-12. клас/. Обучението по предмети, свързани с профила ще се провежда от 8.клас на Първия гимназиален етап в часовете по избираема подготовка/ разширена и допълнителна/. Ориентацията на училището е към партньорство и проектна дейност с висши училища и представители на IT- бизнеса.

  Вечният въпрос е „Какъв да стана?“.
  Избери момента, за да решиш!

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27 – 29 май 2020 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полгане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 08 юни 2020 г.
  Провеждане на изпити за проверка на сподобностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт • 22 юни 2020 г.
 • 23 юни 2020 г.
 • 24 – 25 юни 2020 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
  Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 0т 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за учстие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
  до 10 септември 2020 г. вкл.
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.