Осми клас 2022/2023

В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Иновативно 68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява държавен план-прием в 8. клас в две паралелки:

1. STEM профил „Природни науки" - АЕ, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на Английски език и втори чужд език по избор НЕ или РЕ.

Профилиращи предмети:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Информационни технологии / Английски език
 • IV профилиращ предмет – по избор


 • 2. STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки" - АЕ, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на Английски език и втори чужд език по избор НЕ или РЕ.

  Профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • IV профилиращ предмет – по избор


 • Училището разполага с модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички класни стаи.

  Балообразуване:

  Профил „Природни науки“
 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по английски език и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профилираната подготовка се осъществява във Втория гимназиален етап/ 11.-12. клас/. Обучението по предмети, свързани с профила ще се провежда от 8.клас на Първия гимназиален етап в часовете по избираема подготовка/ разширена и допълнителна/. Ориентацията на училището е към партньорство и проектна дейност с висши училища и представители на IT- бизнеса.
  68.СУ разполага със STEM център по природни науки, изследвания и иновации, с който ще осигури условия за 6 режима на учене, предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация. Функционалното му разпределение включва:
 • Зона природни науки
 • Лаборатория
 • Зона презентации
 • Зона информационни технологии
 • Зона занимания по интереси
 • Зона свободни дискусии и релакс
 • Зона подготовка за учители
 • Центърът отвори врати 31.03.2022 г.

  Вечният въпрос е „Какъв да стана?“.
  Избери момента, за да решиш!

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27 – 28 май 2022 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 10 юни 2022 г.
  Провеждане на Национално външно оценяване:  Български език и литература  Математика  Чужд език /по желание на ученика/
  14 юни 2022 г., начало 10:00 часа 16 юни 2022 г. начало 10:00 часа 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
  Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт • 21 юни 2022 г.
 • 22 юни 2022 г.
 • 23 – 24 юни 2022 г.
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2022 г.
  Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2022 г.
  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 до 15 юли 2022 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 до 22 юли 2022 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 до 02 август 2022 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
  до 10 септември 2022 г. вкл.
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.