Осми клас 2024/2025

В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Иновативно 68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява държавен план-прием в 8. клас в три паралелки:

1. STEM профил „Природни науки" - АЕ - Биотехнологии и изкуствен интелект, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на английски език и втори чужд език НЕ/РЕ по избор .

Профилиращи предмети:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Информационни технологии / Английски език
 • IV профилиращ предмет – по избор


 • 2. STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки" - АЕ - Графичен и уеб дизайн, една паралелка – 26 ученици, с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език НЕ/РЕ по избор .

  Профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • IV профилиращ предмет – по избор


 • 3. STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки" - АЕ - Информационна сигурност, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на английски език и втори чужд език НЕ/РЕ по избор.

  Профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език
 • IV профилиращ предмет – по избор


 • Училището разполага с модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички класни стаи.

  Балообразуване:

  Профил „Природни науки“
 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по английски език и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профилираната подготовка се осъществява във Втория гимназиален етап/ 11.-12. клас/. Обучението по предмети, свързани с профила ще се провежда от 8.клас на Първия гимназиален етап в часовете по избираема подготовка/ разширена и допълнителна/. Ориентацията на училището е към партньорство и проектна дейност с висши училища и представители на IT- бизнеса.
  68.СУ разполага със STEM център по природни науки, изследвания и иновации, с който ще осигури условия за 6 режима на учене, предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация. Функционалното му разпределение включва:
 • Зона природни науки
 • Лаборатория
 • Зона презентации
 • Зона информационни технологии
 • Зона занимания по интереси
 • Зона свободни дискусии и релакс
 • Зона подготовка за учители
 • Центърът отвори врати 31.03.2022 г.

  Вечният въпрос е „Какъв да стана?“.
  Избери момента, за да решиш!

  Дейност Срок
  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 21 – 31 май 2024 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 17 юни 2023 г.
  Провеждане на Национално външно оценяване:  Български език и литература  Математика  Чужд език /по желание на ученика/
  19 юни 2024 г., начало 9:00 часа 21 юни 2024 г. начало 9:00 часа 20 юни 2024 г., начало 9:00 часа
  Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • музика и физическо възпитание и спорт
 • спорт • 24 юни 2024 г.
 • 25 юни 2024 г.
 • 25 – 26 юни 2024 г.
 • 27 – 28 юни 2024 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО до 02 юли 2024 г.
  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2024 г.
  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 до 17 юли 2024 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22 до 24 юли 2024 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024 г.
  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 29 юли 2024 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2024 г.
  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август 2024 г.
  Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране. до 02 август 2024 г.
  Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г.
  Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 8 и 9 август 2024 г.
  Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г.
  Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване до 11 септември 2024 г.
  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2024 г. вкл.