Пети клас 2019/2020

В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/, при спазване на нормативните изисквания:

 • Във всички паралелки се изучава английски език като първи чужд език.

 • Математика
 • Втори чужд език /немски или руски език/
 • Изобразително изкуство
 • Проект на паралелките за 5. клас за учебната 2019/2020 г. Заповед за прием 2019/2020

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявления от родителите на учениците от 4. клас до 31 май 2019 г.
  Подаване на заявления от родители на ученици от други училища 31 май – 14 юни 2019 г.
  Обявяване на резултатите от приема и на свободните места 18 юни 2019 г.
  Попълване на свободните места 18 юни – 13.септември 2019 г.