Пети клас 2023/2024

В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/:

 • Математика
 • Втори чужд език - руски език (РЕ)
 • Изобразително изкуство


 • Балообразуването на учениците завършили успешно 4 клас и желаещи да се обучават в 5 клас в паралелките с разширено изучаване на математика да е както следва:

  1. Трансформиране на оценката по математика от удостоверението за завършен 4.клас в точки както следва:

  • Среден 3 – 30 т.
  • Добър 4 – 52 т.
  • Мн. Добър 5 – 78 т.
  • Отличен 6 – 100 т.

  2. Получен брой точки от НВО по математика.

  Балообразуване = (трансформираната оценка по математика от удостоверението в точки + получени точки от НВО) : 2

  В допълнителната подготовка /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ учениците изучават "Интерактивен графичен дизайн", като иновативен предмет, по програми на екип учители по информационни технологии. Програмите за прогимназиалния етап са достъпни в раздел“ Проекти“ на училищния сайт.

  С проекта по интерактивен графичен дизайн 68. СУ придоби статут на иновативно училище през 2020г.. Иновативният процес в 68.СУ се развива активно.

  От новата учебна година всички ученици ще изучават интегративния предмет "Природа и дигитален свят" /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ създаден от екип учители иноватори.

  Изучаването на английски език като първи чужд език продължава в 5. клас , в общообразователната подготовка. Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и притежава сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа - ресурсни учители, психолози, логопед.

  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока- математика и природни науки, гражданско образование, спорт, вокални умения и музикотерапия, стъклопис.

  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език – по сертифицираните програми и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, плуване, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол - по избор.

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявления от родителите на учениците от 4. клас до 1 юни 2023 г.
  Подаване на заявления от родители на ученици от други училища 15 юни – 30 юни 2023 г.
  Обявяване на резултатите от приема и на свободните места 30 юни 2023 г.
  Попълване на свободните места 1 юли – 14 септември 2023 г.