Пети клас 2024/2025

В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/:

 • Математика
 • Втори чужд език - руски език (РЕ)
 • Изобразително изкуство


 • В допълнителната подготовка /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ учениците изучават "Интерактивен графичен дизайн", като иновативен предмет, по програми на екип учители по информационни технологии. Програмите за прогимназиалния етап са достъпни в раздел“ Проекти“ на училищния сайт.

  С проекта по интерактивен графичен дизайн 68. СУ придоби статут на иновативно училище през 2020г.. Иновативният процес в 68.СУ се развива активно.

  От новата учебна година всички ученици ще изучават интегративния предмет "Природа и дигитален свят" /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ създаден от екип учители иноватори.

  Изучаването на английски език като първи чужд език продължава в 5. клас , в общообразователната подготовка. Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и притежава сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа - ресурсни учители, психолози, логопед.

  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока- математика и природни науки, гражданско образование, спорт, вокални умения и музикотерапия, стъклопис.

  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език – по сертифицираните програми и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, плуване, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол - по избор.

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявления от родителите на учениците от 4. клас до 7 юни 2024 г.
  Подаване на заявления от родители на ученици от други училища 17 юни – 25 юни 2024 г.
  Обявяване на резултатите 28 юни 2024 г.
  Записване на класираните ученици 30 юни 2024 г.
  Попълване на свободните след втори етап класиране от директора до 13 септември 2024 г.
  Утвърждаване на реализирания училищен план-прием до 14 септември 2024 г.