Подготвителна група 2019/2020

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЕМ

pg-01
Приемът в обявените две подготвителни групи /5 и 6- годишни деца/ ще се осъществи по електронен път, чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата - ИСОДЗ.

Първото класиране с прием от месец септември 2019г. е на 10.05.2019г.

Обучението на децата в подготвителните групи /полудневна организация/ по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда, като се осигуряват:

- допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, с ориентация към гражданското образование, в модерна игрова обстановка;
- условия и време за игра и почивка;
- условия и време за закуска, по желание - обяд;
- дейности по избор на детето.

При заявено желание от родителите, децата могат да участват в извънкласни дейности по английски език - по сертифицираните програми на Образователен център АДВАНС и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, плуване, таекуондо, художествена гимнастика, модерни, народни танци и други - по избор, които ще се провеждат от 13.30 до 16.00 часа.

Сред традиционните дейности, осъществявани за децата в подготвителните групи са ски-училище, пролетен спортен лагер, морско училище.