Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

Мария Дорохина

Заместник-директор по учебната дейност