Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

Мария Дорохина

Заместник-директор по учебната дейност

Албена Новкова

Заместник-директор по учебната дейност

Десислава Точкова

Заместник-директор по административно-стопанската дейност