Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

Божанка Дамянова

Заместник-директор,по учебната дейност, приобщаващо образование и прогимназиален етап

Поли Николова

Заместник-директор по учебната дейност, начален етап