Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков” от 2018 г.
 • Средно образование - 118.СУ "Акад. Людмил Стоянов"
 • Висше образование - Магистър по специалност "История", втора специалност "Философия" и "Френски език" - СУ "Св. Климент Охридски"
 • Следдипломна квалификация - специализация "Организация и управление на образованието" - присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ
 • Специализация "Образователен мениджмънт" - УНСС
 • "Директорска правоспособност" - обучение по ОП РЧР
 • Виолина Велкова – Иванова

  Заместник-директор по учебната дейност от 1998 г.
 • Средно образование – 23.СУ
 • Висше образование – Магистър по "Начална училищна педагогика" и магистър по специалност „Българска филология”
 • Присъдена III ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ
 • Работи в 68. СУ от създаването му.
 • Стела Парашкевова

  Заместник-директор по административно-стопанската дейност от 2018 г.
 • Средно образование – МГ "Атанас Радев"
 • Висше образование – бакалавър по специалността "Стопанска логистика" - УНСС и магистър по "Начална училищна педагогика" - СУ "Св. Климент Охридски"
 • СДК по специалност "Ранно чуждо езиково обучение" - СУ "Св. Климент Охридски"
 • Присъдена V ПКС - СУ "Св. Климент Охридски", ДИУУ