Ученически съвет

Ученически съвет

Мартин Варсанов Председател - 11 "А" клас
Богдан Русаков Зам.-председател - 11 "А" клас
Ева Илиева Зам.-председател - 10 "А" клас
Пенелопе Костова Зам.-председател - 10 "А" клас
Елвира Зимняя 7 "А" клас
Мария Борисова 7 "Б" клас
Рая Иванова 7 "Б" клас
Мартин Годев 8 "А" клас
Вилиян Евтимов 8 "А" клас
Моника Георгиева 8 "А" клас
Рая Георгиева 8 "Б" клас
Даная Томова 9 "А" клас
Ивона Балабанова 9 "Б" клас
Елинор Тодоракиева 9 "Б" клас
Виктория Георгиева 10 "А" клас
Фабиана Иванова 10 "А" клас
Анна Хаджиева 11 "А" клас