Ученически съвет

Ученически съвет

Петър Марков Председател - 12 "А" клас
Марио Станчев Зам.-председател - 11 "А" клас
Гергана Караначева Зам.-председател - 9 "А" клас
Сашо Григоров 8 "А" клас
Марио Пехливанов 8 "А" клас
Яна Вълчева 8 "А" клас
Мартина Недева 8 "А" клас
Сашо Неделчев 10 "А" клас
Карина Николаева 10 "А" клас
Кристина Илиева 10 "А" клас