Ученически съвет

Ученически съвет

Мартин Варсанов Председател - 11 "А" клас
Богдан Русаков Зам.-председател - 11 "А" клас
Ева Илиева Зам.-председател - 10 "А" клас
Пенелопе Костова Зам.-председател - 10 "А" клас
Кристина Каймакчийска 7 "А" клас
Стефания Бурова 7 "А" клас
Мария Борисова 7 "Б" клас
Рая Иванова 7 "Б" клас
Мартин Годав 8 "А" клас
Лазар Ангелов 8 "А" клас
Никол Борисова 8 "Б" клас
Рая Георгиева 8 "Б" клас
Даная Томова 9 "А" клас
Мартин Макавеев 9 "А" клас
Ивона Балабанова 9 "Б" клас
Елинор Тодоракиева 9 "Б" клас
Виктория Георгиева 10 "А" клас
Моника Георгиева 8 "10" клас
Анна Хаджиева 11 "А" клас