Английски език в партньорство с образователен център АДВАНС. ADVANCE ACADEMY от първи клас.

Образователен център АДВАНС провежда обучение по английски език в 68. СУ“ Акад. Никола Обрешков“ като извънкласна дейност от учебната 2018/2019г. Сертифицираните програми на АДВАНС съответстват на Общата европейска езикова рамка и се провеждат в групи, според установеното ниво на владеене на езика. За всяка учебна година АДВАНС предоставя две безплатни стипендии за целогодишно обучение на ученици, които имат високи резултати и принос към развитието на училищната общност. 

По пътя на партньорството АДВАНС,  член на „ Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“,  с обща цел- издигане на равнището на обучението по английски език, ще реализира нова програма ADVANCE ACADEMY от първи клас, по желание на родителите, насочена към цялостно развитие на уменията на учениците: интензивно изучаване на английски език, социални умения, забавна математика и практически природни науки, театрално обучение. Изградена върху комуникативния подход, програмата е ориентирана към подготовка за успешно полагане на изпитите на университета Кеймбридж.  

Тук можете да разгледате цялото предложение. 

Вижте нашите стипендианти:
Цветелина Орфеева
Петя Кожухарова