Плуване в “Моето училище!“

Училищният плувен басейн на 68.СУ“ Акад. Никола Обрешков“, изцяло обновен и модернизиран през 2015г. е притегателният център за всички ученици. Обучението по плуване се осъществява в задължителните допълнителни часове за спортни дейности на учениците от началния етап. Бъдещите първокласници ще плуват и във факултативните избираеми часове, съгласно утвърдения училищен план-прием.

Плуването като извънкласна дейност на училището, в партньорство със СК“ ЦДНА-2013“ е ориентирано към цялостно развитие на уменията на децата и учениците , включително социални умения, както и към първите стъпки към големия спорт на водната топка. Спортният клуб реализира своя програма, с която спечели обявения конкурс през 2018г., съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на Столична община.