Уважаеми родители,

Очакваме ви за да обсъдим заедно резултатите от обучението на нашите ученици, етапите и успешното приключване на учебната година, както и да погледнем напред – към новата учебна година, по отношение на избора на предмети за осъществяване на видовете подготовка, на заниманията по интереси, на извънкласните дейности:

  • 23.04.2019г.-Среща с родителите на учениците от 4.клас. Тема: „ Резултати от образователния процес. Национално външно оценяване. Училищен план-прием в 5.клас“ Начало: 18.00 часа, Учителска стая.
  • 08.05.2019г.- Среща с родителите на учениците от 1.-12. клас. Тема: „ Резултати от образователния процес. Избираема подготовка през учебната 2019/2020г.“.  Начало: 18.00 часа , кабинети. 
  • Среща с родителите на учениците от 7. клас. Тема: „ Национално външно оценяване. Държавен план-прием. Кандидатстване след 7. клас. Кариерно ориентиране.“ Начало: 18.00 часа, Учителска стая. 
  • Среща с родителите на учениците от 12. клас. Тема: „ Държавни зрелостни изпити. Кариерно ориентиране.“ Начало: 18.30 часа, Учителска стая.   
  • 15.05.2019г.- Информационна среща с родителите на бъдещите първокласници. Тема:“ График на дейностите. Етапи на класирането. Избор на предмети и видове подготовка, целодневна организация на учебния ден, извънкласни дейности, занимания по интереси.“ Начало: 18.00 часа, Актова зала.    

РУМЯНА ПАРЦОВА: /п/

ДИРЕКТОР НА 68. СУ

„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“