Свободни места след първо класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

  • Свободни места след първо класиране: 8 (осем).
  • Училищният план-прием ще бъде увеличен с една паралелка (24 ученици) със заповед на Министъра на образованието и науката.

Заявленията за участие във второ класиране се подават на 07.06.2019 г. от 7.30 ч. до 17.00 ч. и на 10.06.2019 г. от 7.30 ч. до 12.00 часа в стая 106.