Свободни места след второ класиране

  • Свободни места след второ класиране: 9 (девет).

Заявленията за участие в трето класиране се подават на 13.06.2019 г. от 7.30 ч. до 17.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 7.30 ч. до 12.00 часа в стая 106.