Трето класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

  • няма приети ученици
  • свободните места ще бъдат обявени на 20.06.2019г.
  • попълването на свободните места след трето класиране ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.