Свободни места след трето класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020г.