Свободни места след трето класиране – прием в първи клас за учебната 2019/2020г.

  • свободните места след трето класиране са: 9 (девет)
  • попълването на свободните места ще се извърши от 21.06. до 13.09.2019г.