Свободни места след трети етап на класиране след 7. клас