Тържествено откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020г. по следния ред:

– от 10:00 ч. в училищния двор ще се проведе откриването на учебната година за I клас и за подготвителна група. Родителите ще бъдат допускани само в училищния двор.
Влизането на учениците се осъществява през вход В


– от 10:45 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от II клас до V клас.
Влизането на учениците от II клас до IV клас се осъществява през вход Б
II а клас – стая 101
II б клас – стая 102
II в клас – стая 103
II г клас – стая 104
III а клас – стая 204
III б клас – стая 206
III в клас – стая 202
IV а клас – стая 205
IV б клас – стая 203
IV в клас – стая 201

Влизането на учениците от V клас се осъществява през вход A
V а клас – стая 301
V б клас – стая 302
V в клас – стая 303

– от 11:30 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от VI клас до XII клас.
Влизането на учениците се осъществява през вход А.

VI а клас – стая 304
VI б клас – стая 311
VI в клас – стая 306

VII а клас – стая 309
VII б клас – стая 305
VII в клас – стая 310

VIII а клас – стая 207

IX a клас – стая 208

X a клас – стая 312

XI a клас – стая 209

XII a клас – стая 308

Очакваме Ви!

Румяна Парцова
Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“