Тържествено откриване на учебната 2020 / 2021 г. в
68.СУ „ Акад. Никола Обрешков“

На 15.09.2020 г. училището тържествено отвори врати, за да посрещне своите първокласници. С голямо вълнение, радост и доверие родителите предадоха децата си в ръцете на техните първи учители : г-н Георги Стоянов, г-жа Венета Стойчева, г-жа Татяна Велева и г-жа Славка Лазарова. Гости в този празничен ден бяха г-жа Кети Радилова- старши експерт в район „Искър“ и г-жа София Лубани-Караначева – председател на Обществения съвет.
Енорийският свещеник отец Емилиян отслужи тържествен водосвет.
С първият звън на училищния звънец, с пожелания за здрава и успешна учебна година, г-жа Румяна Парцова – директор на 68.СУ приветства малките първокласници.

 

и още емоции през първия учебен ден от класните стаи….


Участие на ученици от 68.СУ в Националното състезание по английски език Kangoroo Global Linguistics на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

На 26.09.2020 г. се проведе Националното състезание по английски език, в което участваха учениците, класирали се за националния кръг на това състезание, след дълго очакване, поради извънредното положение свързано с Covid-19. На общо събрание на директорите на асоциираните училища 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ бе отличено с първото място в класацията на журито за участие в художествено-музикалното състезание-2020 за песента „ Share the joy”.
Поздравления за високите постижения на всички участници в най-престижното състезание по английски език в страната!

Тодор Захов – А1 – 90 точки( от 100 точки)
Емил Атанасов – А1 Senior – 92,5 точки ( от 100 точки)
Рая Максимова – А2 – 95 точки (от 100 точки)
Вероника Мечева – В1 – 95 точки ( от 100 точки)
Иван-Асен Караджинов – Pre A1 – 97 точки (от 100 точки)
Андреа Заркова – Pre A1 – 97 точки (от 100 точки)

Проекти в 68. СУ

От октомври 2020 г. в 68.СУ успешно стартираха няколко проекта и програми на училището и МОН :

Иновативно училище

От 2020-2021г. 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков“ има статут на иновативно училище с въвеждането на нов учебен предмет „ Интерактивен графичен дизайн“ в прогимназиалния етап на обучение. В партньoрство с 23.СУ „ Фредерик Жолио Кюри“ училището ще участва в НП „ Иновации в действие“. След осъществената успешна мобилност със СУ “Св.Св. Кирил и Методий“, град Велинград през 2019г. по националната програма ,ще създаваме общи ресурси в мрежата на иновативните училища. Наши приятели и партньори са и учениците от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар.

„Занимания по интереси“

Включва 27 клуба, с които се дава възможност на учениците да развиват своите компетентности и умения в различни области: гражданско образование – емоционална интелигентност, комуникация, функционална грамотност, приложна математика, природни науки, дигитални компетентности, екология, фотография и туризъм.

„Подкрепа за успех“

Проектът е насочен към учениците, които имат затруднения в определени области на общообразователните предмети. Формирани са шест групи с насоченост математика и български език и литература.

„Образование за утрешния ден“

Развитието на уменията по дигитална грамотност е основната цел, заложена в проекта. Изграждането на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от новото поколение са важен фактор при професионалното му ориентиране. Всички участници, придобили основно ниво на дигитални компетентности получиха сертификати и предметни награди от директора на училището, г-жа Румяна Парцова, на специална церемония. Новите клубове стартират от 01.декември 2020 г.


„Детският свят и силата на музиката“

Продължава партньорското участие на 68.СУ в проекта на Столична община – Социални иновации, съобразен с условията на Ковид – 19.
Провеждат се музикотерапевтични сесии с индивидуална и групова насоченост, като се спазва изискването да не се смесват ученици от различни паралелки.

Тържествен водосвет

На 19.10.2020 г. в Актовата зала на 68.СУ с тържествен водосвет беше отбелязан християнският празник Св. Иван Рилски Чудотворец, покровител на българския народ и патрон на кабинета по религия в училището. И тази учебна година под ръководството на г-жа Зоя Михалкова учениците от 3. клас, изучаващи религия в допълнителната подготовка представиха тържествена програма. Участваха енорийският свещеник отец Емилиян, г-жа Румяна Парцова – директор на училището, г-жа Емилия Йорданова – зам.- директор, г-жа Елена Спиридонова – медицинска сестра, г-жа Сандра Лазарова – психолог, г-жа Теодора Каменова – учител в група, ЦДО.

„Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“

На 29.10. 2020 г. 68.СУ кандидатства с проект по европейската програма „Еразъм +“ – КД2 – „Стратегически партньорства – Партньорство за творчество“.
Проектът е насочен към едно успешно сътрудничество на връстници обучаващи връстници в света на екологията, социалното приобщаване, дигиталните компетенции и изкуството в условията на Ковид-19. Цел на бъдещия проект е да обедини и развие умения и компетентности, чрез изкуство в сътрудничеството на ученици с образователни затруднения и талантливи ученици.
Партньори в този проект за обмяна на добри практики са училища от партньорските държави: Гърция, Турция и Северна Македония.

 

1. НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„На Паисий със словата още носим гордостта, че сме българи и свята е на дедите ни пръстта“

По повод Деня на народните будители, кметът на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков награди изявени учители на 68.СУ за постигнати високи резултати в професионалната им дейност и за принос в развитието на българското образование. Г-жа Румяна Парцова – директор на училището връчи плакет и грамота на:

г-жа Надежда Цекова – старши учител в начален етап
г-жа Божанка Дамянова – старши учител по музика
г-жа Светомира Димитрова – ресурсен учител и логопед

Г-жа Парцова връчи награди и на най-изявените ученици отличили се с участието си в конкурси и състезания:

Иван-Асен Караджинов – 3.а клас
Румяна Ангелова – 6.в клас
Ивана Цветанова – 11.а клас

Очаквайте следващите ни публикации в рубриката „ Есенни хроники“:
„Спортът в 68. СУ“
„Гражданско образование в 68. СУ „
И новата ни рубрика „ Училищният психолог и неговата подкрепа“