Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град

Столичната РЗИ публикува нова заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град:

Заповед на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град

Считано от днес до 30 ноември посещенията на непълнолетни лица, в търговските обекти-тип мол може се осъществява в присъствието на поне един от изброените:

  • родител
  • настойник
  • попечител
  • лице полагащо грижи за детето
  • пълнолетно дееспособно лице, осигурено от горе изброените