Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.2020г. за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 и заповед РД-09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката присъственият образователен процес се преустановява от 30.ноември 2020 г. до 21.декември 2020г. за децата в ПГ, за учениците от I-XII клас в дневна и индивидуална форма на обучение.

През посочения период 68. СУ“ Акад. Никола Обрешков“ ще осъществява обучение от разстояние в електронна среда в платформата на „ Школо“-ВКС / виртуални класни стаи/, според установеното седмично и дневно разписание за гимназиален етап, дневно разписание с намалена продължителност на учебните часове за прогимназиален и начален етап.

Училищната администрация ще осъществява дейността си чрез електронната поща на училището и по телефона./ sou68@abv.bg; 02/978 50 59/

Дневно разписание за ОРЕС – начален етап – 30.11.2020г. – 21.12.2020г.
Дневно разписание за ОРЕС – 5.-7. клас – 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Бъдете здрави!

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ