Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция