Образователен процес от 04.01.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед РД 01-718/18.12.2020г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, от 04.01.2021г. се възстановяват присъствените учебни занятия на децата от ПГ и  учениците от 1.-4.клас, съгласно седмичното и дневното разписание за 1.учебен срок. Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки.

Учениците от 5.-12. клас   продължават занятията в обучение от разстояние  в електронна среда/ОРЕС/ до следващо решение, според седмичното и дневното разписание за 1.учебен срок; за учениците от 5.-7. клас- според дневното разписание на часове с продължителност от 30 минути.   

Да си пожелаем здрава, успешна и благодатна Нова 2021 година!

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“