Награждаване на финалистите в конкурса „Магията на Коледа“ на 68.СУ

С коледната инициатива „Магията на Коледа“, вълшебството на доброто завладя 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“. Именно то е в основата на каузата, която следва „Моето училище – доброто училище“. Нейната сила е в умението да създава личности уверени в своите способности, както и да следва високи стандарти за възпитание в ценности: уважение към труда, правилата, дисциплината и моралните човешки качества. С мотото „Да дарим добро във всеки дом“ приключи и награждаването на финалистите в конкурса.

На 07.01.2021 г. се връчиха наградите в класните стаи на учениците от начален етап в присъствието на класните ръководители. Финалистите бяха наградени от ръководството на училището – г-жа Румяна Парцова – директор на 68.СУ и г-жа Божанка Дамянова – зам.-директор по учебната дейност, а на 08.01.2021 г. се връчиха наградите по определен график в Актовата зала на учениците от прогимназиален и гимназиален етап, при строго спазване на противоепидемичните мерки в условията на Ковид – 19.

Финалисти – начален етап

Финалисти – прогимназиален и гимназиален етап