STEM ЦЕНТЪР-2021 в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“

Юбилейната 2021 година за 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ стартира с изключителен успех. Училището спечели проект ( в Дейност 1, голям проект – 300 000 лв.), който ще бъде финансиран от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Следвайки своята кауза Моето училище! Доброто училище.“, 68.СУ ще изгради Център по природни науки, изследвания и иновации, с който ще осигури условия за 6 режима на учене, предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация. Функционалното му разпределение включва: Зона природни науки, Лаборатория, Зона презентации, Зона информационни технологии, Зона занимания по интереси, Зона свободни дискусии и релакс, Зона подготовка за учители, Сървърно помещение и WC.

STEM център

Проектът е продължение на STEM ориентацията на училището и е обвързан със стратегическите цели, училищните политики и тяхното надграждане. Училището осъществява успешен прием в осми клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. От началото на тази учебна година в пети клас е въведен нов иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ с програми за целия прогимназиален етап. С Решение № 584 на Министерския съвет от 20.08.2020г. 68.СУ е включено в Списъка на иновативните училища в Република България. Създаваме нов иновативен предмет за 5. клас, насочен към природните науки и дигиталния свят. Училището кандидатства за одобряване на прием в осми клас с профил „ Природни науки“. Двата профила в гимназиалния етап ще имат единна STEM ориентация и практическа насоченост, с партньорското участие на бизнеса. Проектът дава възможности за промяна в образователната среда, учебното съдържание, преподаването, организацията и управлението на образователния процес и е насочен към всички ученици с интегрирането на различни предмети и видове подготовка. Центърът по природни науки, изследвания и иновации ще осъществява взаимни дейности и проекти с училищата в район Искър и други училища с динамиката на „Иновации в действие“, национална програма, в която участваме успешно вече втора година.

Целта на проекта е да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като предостави всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение: проектно-базирано обучение, обучение по научни теми, дигитални изкуства и креативност, обучение за формиране на технологични решения, работа в екип, критично мислене. Младите хора, които се обучават в 68.СУ ще придобият необходимите компетентности, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. 68.СУ подкрепя ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността като основа за изграждането на личности, които да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ

„ Акад. Никола Обрешков“