Организация на образователния процес през втория учебен срок

Уважаеми ученици и родители,

Първият учебен срок завършва на 02.02.2021г., 03.02.2021г. е ден на междусрочна ваканция.

В изпълнение на заповед РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД 09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.02.2021г., начало на втория учебен срок, продължават присъствените учебни занятия на децата от ПГ и учениците от 1.-4.клас, съгласно седмичното разписание за 2.учебен срок и утвърденото дневното разписание. Присъствените учебните занятия на учениците от 5.-12. клас се възстановяват на ротационен принцип :

04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл. – 7., 8. и 12. клас

18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл. – 5., 10. и 11 клас

04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл. – 6., 9. и 12.клас

Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки.

Учениците от 5.-12. клас , във времето извън графика, продължават учебните занятия в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/, според седмичното разписание за 2.учебен срок и утвърденото дневно разписание ; за учениците от 5.-7. клас- според дневното разписание на часове с продължителност от 30 минути.

Седмично разписание за втори учебен срок 2020/2021 г.

Дневно разписание 5. – 7. клас от 04.02.2021г. до 17.03.2021 г. – обучение в електронна среда

Да си пожелаем успех!

Румяна Парцова:/п/

Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“