Резултати от вътрешноучилищния кръг на националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България KGL