Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

Заповед на Директора за утвърждаване на училищния план-прием за 2021/2022г.

“Утро на запознанството” – презентация

Прилежащ район на училището за прием на ученици в първи клас, блокове с номера и улици:

202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 301

ул. “Излак” 4
бул. “Копенхаген” 17, 23А, 23Б, 36, 38
ул. “Мария Нейкова” 4
ул. “Обиколна” 56
ул. “Хайделберг”
ул. “Полк. Хр. Арнаудов” № 8
бул. “Проф. Цв. Лазаров” 130, 132

Предстои публикуването на графика на дейностите за осъществяване на училищния план-прием. Приемът в първи клас ще се извърши онлайн чрез Система за централизирано електронно класиране в общинските училища. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

Системата е представена на 16.03.2021г. Кандидатстването ще се извършва в системата и ще започне от 19 април и ще продължи до 28 май. Първото класиране е на 4 юни.