Заедно постигаме успех! СТЕМ центърът по природни науки, изследвания и иновации се създава с идеите на учениците

На 22. април 2021 г. в 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“ в изпълняваните дейности по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“ и популяризиране на предстоящото изграждане на Център по природни науки, изследвания и иновации, финансиран от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, гост-лектор беше госпожа Магдалина Ръжева – архитект, автор на архитектурния проект  за училищния СТЕМ център, член на екипа за изграждането му.

Архитект Ръжева представи своята професия пред ученици от група „IT – Скрачи“ – IIIа клас и група  „Дигитално ателие“ – IVв  с ръководител госпожа Наджи Хаджиева. Учениците бяха впечатлени от идейния проект за STEM център и активно се включиха със свои предложения за бъдещата учебна среда. Центърът по природни науки, изследвания и иновации ще повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като ще предостави всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение: проектно-базирано обучение, обучение по научни теми, дигитални изкуства и креативност, обучение за формиране на технологични решения, работа в екип, критично мислене.

Младите хора, които се обучават в 68.СУ ще придобият необходимите компетентности, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. 68.СУ подкрепя ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността като основа за изграждането на личности, които да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.