Национално състезание по английски език и общо събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

На 15. май 2021г., в партньорство на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ и 4. ОУ „ Проф. Джон Атанасов“ се проведе XV национално състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. В състезанието, част от  международното състезание “Каngaroo  Global Linguistics”,  участваха 550 ученици от асоциираните 130 училища и езикови центрове, които се състезаваха в шест от нивата на европейската езикова рамка. Цел на Асоциацията е по-високото ниво и развитие на  компетентностите по чужди езици. В Актовата зала на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ се състоя годишното редовно общо събрание на директорите на училищата, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Събитието бе открито от г-н Владимир Колев, председател на  Управителния съвет на Асоциацията, от директоритe на 68.СУ и 4.ОУ г-жа РумянаПарцова и г-жа Таня Груева.  „Посланиците на света“ в 68.СУ, художествена формация на малките ученици и солистът на  песента „ Share the joy „  Биляна Цветкова от 3.а клас, видеоклип, класиран на I място в художествено-музикалното състезание-2020 на Асоциацията, поздравиха гостите. Щафетата бе предадена на победителите в състезание-2021 СУ „ Екзарх Антим I“, град Казанлък и ПГ „ Велизар Пеев“, град Своге. Г-н Колев представи новите инициативи на Асоциацията: лидерска програма за обучения на директори, нови награди в 4 категории за постиженията на образователните институции, участие в проект по „ Еразъм +“, пилотен проект по математика в 5.-7. клас по модели на Университета Кеймбридж в избираемата подготовка. Инициативите  развиват идеите на Асоциацията да съдейства нашите ученици да бъдат уверени, отговорни, иновативни, ангажирани и успешни в съвременния свят.