68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ – домакин в партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 08.06. – 10.06.2021 г.

68. Средно училище „Акад. Никола Обрешков“ от 08.06.2021 г. до 10.06.2021 г., град София, беше домакин по Националната програма „ Иновации в действие“. Гости бяха 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – иновативно училище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Чавдар – неиновативно училище.

Заедно постигаме успех“ беше мотото на иновативната среща за сътрудничество и обмен в партньорската програма „Иновации в действие“, която се състоя три дни.

На 08.06. беше официално открита от директора на 68.СУ – г-жа Румяна Парцова, която представи гостите, както и мобилността на иновационните процеси. Срещата имаше опознавателен характер, представен беше екипа участващ в иновациите.

Мартин Варсанов от 9.клас вдъхнови домакини и гости с презентацията „Моето училище“, в която представи 35 годишната история на 68.СУ.

Профилът „Софтуерни и хардуерни науки“ беше презентиран от г-жа Наджи Хаджиева – учител по информатика и ИТ, и г-жа Деница Богданова – учител по математика и ИТ, както и въвеждането на нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн“, с новото учебно съдържание.

Г-жа Лидия Захариева – учител по физика и астрономия, запозна гостите с бъдещата иновация „Природа и дигитален свят“, която с изграждането на СТЕМ център през новата 2021/2022 учебна година, ще бъде въведена в 5. и 6.клас.

С иновативният предмет „Гражданско образование“, г-жа Маргарита Василева – учител по история и ЦДО, представи урок с 1.а клас на тема „Добри обноски“ чрез филм и интерактивни игри.

С опознавателна цел учениците участници в иновативната среща създадоха първите си продукти – лого на моя отбор. С оригинална идея се представиха 23.СУ, 68.СУ се отличиха с най-добра технична изработка, а ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – най-добро презентиране на идеята.

09.06. започна с открит урок с ученици от 5.клас по „Интерактивен графичен дизайн“, представен от г-жа Наджи Хаджиева и г-жа Деница Богданова. Урокът имаше за цел да създаде дигитален продукт с използването на Photoshop.

Вторият открит урок се представи от клуб – Млад програмист – „DigiKids” с ръководител г-жа Десислава Костадинова – учител по информатика и ИТ. Учениците от 8.а клас Димитър Петров и Никола Атанасов представиха задачи за шампиони.

За развитие креативността на учениците, чрез компетентен подход и формиране на тясна взаимовръзка между знания, практически умения и отношения по математика, г-жа Цветанка Тонева – старши начален учител, представи открит урок с 4.а клас по метода JUMP Math.

Срещата завърши с представяне на проект „Ръка за ръка музика и деца“ на Столична община – Социални иновации с партньор 68.СУ. Бяха демонстрирани музикотерапевтични методи и техники за работа с деца и ученици, както със СОП, така и в норма. Г-жа Божанка Дамянова – учител по музика, музикален терапевт и зам.директор по УД представи в сътрудничество с котерапевт Димитър Милушев метода Нордоф – Робинс. Ритъм, говор, движение, музика обединени в игра разкриха, активната музикотерапия с посредници екзотични музикални инструменти.

10.06. започна с интердисциплинарният урок „Математиката – ръка за ръка с информационните технологии“. Г-жа Деница Богданова онагледи как формира логическо мислене, креативност, комбинативност и наблюдателност у учениците от 6. клас.

Клуб „IT – Скрачи“ от 3.а клас с ръководител г-жа Наджи Хаджиева, представи как учениците да решават креативни задачи и създават игри. Съвместно с учениците от 23.СУ, 3.а клас създадоха игра за търсене и откриване на диаманти. Най-добрите продукти бяха отличени.

Клуб „Дигитална грамотност“ с ръководител г-жа Деница Богданова – учител по математика и ИТ, показа как ръка за ръка с математиката и информационните технологии работят учениците от 6.а и 6.в клас . Работа с Ексел, оформяне на таблица и извеждане на данни в различни типове диаграми бяха обект на тяхното представяне.

Г-жа Емилия Ценкова – старши учител по изобразително изкуство представи с учениците от 7.а клас ателие „Стъклопис“. Изработени бяха красиви стъклописи в сътрудничество на гостите от 23.СУ.

Мобилността завърши с кратък концерт. „Посланиците на света“ поздравиха гостите с послания на английски език, а талантите на 68.СУ представиха красотата на музикалното изкуство с няколко песни.

Специални награди за цялостно отлично представяне в мобилността, бяха връчени от директора на 68.СУ г-жа Румяна Парцова на:

1. Мартин Варсанов 9.а клас 68.СУ

2. Расате Апостолов 9.б клас 23. СУ

3. Сиана Левичарова 3.а клас 68.СУ

4. Михаил Делев 5.б клас 23.СУ