Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” и в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ – НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” 8.клас – няма свободни места.

Свободни места в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ 8.клас – няма свободни места

РУМЯНА ПАРЦОВА  
ДИРЕКТОР НА 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков“