Среща с проф. Балкански и уникалната възможност, която професорът предостави на училището ни като заяви, че ще делегира написването на помагала по „Гражданско образование“ на екип от учители на нашето училище, 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“

На 16.08.2021г. гост на нашето училище беше световноизвестният физик и дарител в областта на образованието проф. Минко Балкански. Проф. Балкански се отзова на поканата на нашия директор, г-жа Парцова, като дойде в училището ни направо от летището.

Проф. Балкански, неговата съпруга и доц. д-р Ангел Ангелов бяха посрещнати топло от г-жа Парцова, група учители и ученици и председателя на обществения съвет към 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“. Срещата започна с кратка презентация на успешната работа с ученици в сферата на „Гражданско образование“, проект на г-жа Маргарита Василева. Презентацията беше кратко видео, което показва как учениците са усвоили правилата за ненасилствена комуникация и добродетели. За часовете по „Гражданско образование“ от учителите се ползват помагала, писани по проект на професора. В началния етап се преподават модулите“ Добри обноски“, „ Сигурност“, „Да бъдем отговорни за околната среда“, „ Гражданин, република, общество“.

Проф. Балкански и г-жа Парцова разговаряха за ценноста на обучението по „Гражданско образование“ и важната възпитателна роля, която предметът оказва на учениците. Обсъдиха и факта, че помагалата, които се ползват към момента са морално остарели и възникналата нужда от издаването на нови. Професор Балкански каза, че чрез своята фондация „Миню Балкански“ ще възложи на учители от нашето училище да подготвят съдържание, на базата на което да бъдат издадени нови, осъвременени, актуални помагала по предмета „Гражданско образование“.

Проф. Балкански остана искрено впечетлен и зарадван от факта, че нашето училище цени предмета „Гражданско образование“ и обучава своите ученици в ценностите на едно по-сплотено от емпатия, толерантност и уважение общество.

Проф. Балкански сподели надеждата си повече учители да се възползват от стажанските програми в неговите летни училища в Оряховица, които им предоставят възможност да видят иновативен и ефективен метод на преподаване и работа с ученици в извънкласни дейности.

В края на срещата, ние като домакини получихме подарък! „В защита на алтуризма“, книга на Симеон Ангелов, издадена от „Фондация Миню Балкански“. Доц. Ангелов подари по една книга за всеки учител на училището ни, които г-жа Парцова ще им предаде в началото на новата учебна година.

Организирането на срещата с проф. Балкански беше едно от поредицата предприемчиви и иновативни действия на нашия директор г-жа Парцова в посока повишаване нивото на нашето училище и грижата за успеха и доброто бъдеще на учениците на 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“.

София Лубани-Караначева

Председател на Обществения съвет към 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“

28.08.2021г.