Участие на г-н Борислав Пелтеков във Форум на спортните педагози от висшите училища в България

За седми път в с. Лозенец, област Бургас се провежда традиционният Форум на спортните педагози от висшите училища в България. Като хоноруван преподавател в Департамента по спорт към СУ “Св. Климент Охридски”, в него участва и учителят по физическо възпитание и спорт в нашето училище г-н Борислав Пелтеков. Със задоволство споделяме фактът, че той е част от отбора на преподавателите от университета, спечелил първото място в състезанието за баскетболни умения, както и купата за шампион в комплексното класиране по всички видове спорт.
Надяваме се през предстоящата учебна година да бъдат проведени и ученическите игри, в които учениците да покажат своите спортни постижения, следвайки примера на техните учители.