Родителска среща през септември – 8 клас

На 16.09.2021 г., четвъртък, 18.00 часа ще се проведе родителска среща – осми клас

Уважаеми родители, очакваме ви!

Румяна Парцова
Директор на

68.СУ “Акад. Никола Обрешков”