Тържествено откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се проведе на 15.09.2021г. по следния ред:

– от 9:00 ч. в училищния двор ще се проведе откриването на учебната година за I клас и за подготвителна група. Родителите ще бъдат допускани само в училищния двор.
Влизането на учениците се осъществява през вход В


– от 9:00 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от II клас до IV клас.
Влизането на учениците от II клас до IV клас се осъществява през вход А
II а клас – стая 105
II б клас – стая 106
II в клас – стая 108
II г клас – стая 109
III а клас – стая 201
III б клас – стая 202
III в клас – стая 203
III г клас – стая 104
IV а клас – стая 204
IV б клас – стая 206
IV в клас – стая 205


– от 10:30 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от V клас и VI клас.

Влизането на учениците от V клас се осъществява през вход Б
V а клас – стая 301
V б клас – стая 302
V в клас – стая 303

VI а клас – стая 304
VI б клас – стая 305
VI в клас – стая 306

– от 10:30 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от VII клас до XII клас.
Влизането на учениците се осъществява през вход А.

VII а клас – стая 310
VII б клас – стая 311
VII в клас – стая 309

VIII а клас – стая 207
 VIII б клас – стая 208

IX a клас – стая 209

X a клас – стая 307

XI a клас – стая 312

XII a клас – стая 308

Очакваме Ви!

Румяна Парцова
Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“

ВХОД А: 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12. клас;
ВХОД Б: 5., 6. клас;
ВХОД В: ПГ, 1. клас.