Организация на образователния процес от 21.10.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед РД 01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България заповед № РД-09-3596/20.10.2021г. министъра на образованието и науката, присъственият образователен процес се преустановява от 21.10.2021г. Децата от ПГ, учениците от 1. до 12. клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ в платформата на „Школо“ – ВКС /виртуални класни стаи/, според седмичното разписание за 1. учебен срок и утвърденото дневно разписание. Учебните занятияна децата от ПГ, учениците от 1.-4. клас се провеждат според утвърденото дневно разписаниена часове с продължителност от 20 минути, учениците от 5.-7. клас, според утвърденото дневно разписание на часове с продължителност от 30 минути. Учебните часове на учениците от 8.-12. клас се провеждат според действащото дневно разписание.

Училищната администрация ще осъществява дейността си, чрез електронната поща на училището sou68@abv.bg и по телефона 02/978 50 59.

Дневно разписание за ОРЕС – начален етап
Дневно разписание за ОРЕС – 5.-7. клас 

Бъдете здрави!
Румяна Парцова:/п/
Директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“