От 10.11.2021 г., сряда се възстановява присъственият образователен процес за учениците от 1. – 4.клас след тестване

Уважаеми ученици и родители,

От 10.11.2021г., сряда се възстановява присъственият образователен процес на децата от ПГ и учениците от  I –IV клас, за които са подадени декларации за съгласие за тестване. Обучението се провежда съгласно утвърденото дневно и седмично разписание.

На 10.11.2021 децата и учениците заемат местата си в класните стаи не по-късно от 08.00 часа за провеждане на тестването.

Учениците, които са в ОРЕС продължават  обучението си синхронно/асинхронно от класните стаи в училището, чрез ВКС на Школо. При желание за включване в присъствено обучение, родителят подава декларация за съгласие 2 дни предварително.

На 15.11.21г. понеделник, денят след изборите, обучението ще се осъществи само в електронна среда, ВКС на Школо.

Румяна Парцова

Директор на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“