Присъствен образователен процес за учениците от 5.-12. клас след тестване или зелен сертификат

Уважаеми родители,

Във връзка с организирането на присъствен образователен процес на учениците от 5.клас – 12.клас и изключително динамичната извънредна епидемична обстановка, Ви информирам за бъдещи действия в тази посока:

  1. В изпълнение на заповед № РД 09–4614/24.11.2021 г. на МОН и заповед № РД 01–963/24.11.2021 г. на МЗ и актуализираните Насоки  за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, тестовете се осигуряват със средствата от държавния бюджет  за всички общински училища. 68.СУ очаква да получи информация за доставянето им. В тази връзка Ви изпращам декларациите за съгласие за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка на Вашите деца два пъти седмично.
  • Присъствен образователен процес може да се осигури и без тестване – най-малко 50% от учениците в паралелка е необходимо да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.

Уважаеми родители, моля да  попълните съответната декларация за съгласие за тестване или да осигурите валидни документи  на Вашите деца за присъствено обучение. Изпращайте попълнените декларации на електронната поща на училището: sou68@abv.bg

При осигуряване на бързите антигенни неинвазивни тестове ще бъдете  информирани за възстановяване  присъственото обучение на учениците от 5.клас – 12.клас.

Декларация за ученици под 14 години (DOC формат)
Декларация за ученици под 14 години (PDF формат)

Декларация за ученици над 14 години (DOC формат)
Декларация за ученици над 14 години (PDF формат)

Декларация за ученици със СОП (DOC формат)
Декларация за ученици със СОП (PDF формат)

С уважение:/п/
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ
„Акад. Никола Обрешков“