Възстановяване на присъствения образователен процес на учениците от V-XII клас

Уважаеми ученици и родители,

От 06.12.2021г.,понеделник се възстановява присъственият образователен процес на  учениците от  V-XII клас, за които са подадени декларации за съгласие за тестване или имат валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела. Обучението се провежда според утвърденото дневно и седмично разписание.

На 06.12.2021  учениците от V-XII клас заемат местата си в класните стаи не по-късно от 07.15 часа за провеждане на тестването.

Учениците, които са в ОРЕС продължават  обучението си синхронно/асинхронно от класните стаи в училището, чрез ВКС на Школо. При желание за включване в присъствено обучение, родителят подава декларация за съгласие 2 / два/ дни предварително.

Румяна Парцова

Директор на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“