Организация на образователния процес от 24.01.2022г.

Уважаеми родители и ученици,

В изпълнение на заповед РД19-1188 /21.01.2022г.на министъра на образованието и науката и заповед РД-01-21/21.01.2022г. на директора на СРЗИ

 От 24.01.2022г. до 28.01.2022г. включително, продължават присъствените учебни занятия на децата от ПГ, учениците от 1.-4.клас и учениците от 7., 10 и 12. клас, съгласно седмичното разписание за 1.срок и  утвърденото дневното разписание.  

 От 24.01.2022г. до 28.01.2022г. включително,  се преустановяват присъствените  учебните занятия на учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас. Учебните занятия  се провеждат в обучение от разстояние  в електронна среда/ОРЕС/ в платформата на Школо, според седмичното разписание за 1.учебен срок, утвърденото дневно разписание и разписание на часове с продължителност от 30 минути за учениците от. 5.-6.клас.

Образователният процес се провежда съгласно Насоките на МОН и Правилника за работа в условията на Ковид-19 на 68.СУ, при последователно спазване на противоепидемичните мерки.   

Първият учебен срок ще завърши нa 28.01.2022г., междусрочна  ваканция- от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. вкл.. Вторият учебен срок ще започне на 07.02.2022г., понеделник, съгласно утвърденото дневно разписание и седмичното разписание за 2. срок. В зависимост от инструкциите на здравните власти вторият срок ще започне присъствено или в ОРЕС. 

Бъдете здрави!