Организация на образователния процес от 14.02.2022г.

Уважаеми ученици и родители,

От 14.02.2022г.,понеделник се възстановява присъственият образователен процес на  учениците от  VII, X и XII клас, за които са подадени декларации за съгласие за тестване или имат валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела. Обучението се провежда според утвърденото дневно и седмично разписание за втори срок.

На 14.02.2022г.  учениците от V-XII клас заемат местата си в класните стаи не по-късно от 07.15 часа за провеждане на тестването.

Продължава присъственият учебен процес на децата и учениците от ПГ, 1.-6., 8., 9. и 11клас.

На 14.02.2022г.  децата и учениците от ПГ и I-IV клас заемат местата си в класните стаи не по-късно от 08.00 часа за провеждане на тестването.

Учениците, които са в ОРЕС продължават  обучението си синхронно/асинхронно от класните стаи в училището, чрез ВКС на Школо. При желание за включване в присъствено обучение, родителят подава декларация за съгласие 2 / два/ дни предварително.

Румяна Парцова

Директор на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“