2.a клас на г-жа Маргарита Василева ни поздравява за националния празник с проекта “Освобожданието на България”