Резултати от вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език – KGL

     На 19.02.2022 г. се проведе вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език – KGL, което Асоциацията на Кеймбридж училищата организира.  

     Всички участници от нашето училище положиха огромни усилия и постигнаха много добри резултати.

     За Националния кръг на състезанието се класират учениците, които са с най- висок резултат от всяко ниво:

име ниво резултат клас
1. Алис Тошева PreA1 100 точки 2.а клас
2. Никол Йорданова PreA1 100 точки 4.б клас
3. Иван-Асен Караджинов A1   95 точки 4.а клас
4. Дарина Якимова A1 92,5 точки 5.а клас
5. Николета Иванова A1 Senior 87,5 точки 6.а клас
6. Тони Юмер А2 97,5 точки 7.в клас
7. Борислав Александров B1   85 точки 8.а клас
8. Мина Кириджийска B2 77,5 точки 9.а клас

Те ще премерят сили с най- добрите от страната!

Резултати от вътрешноучилищен кръг на състезанието по английски език – KGL

Нека им пожелаем УСПЕХ!