Родителски срещи през май

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 11.05.2022г. /сряда/ и 12.05.2022г./четвъртък/ ще се проведат родителски срещи, както следва:

  • 11.05.2022г – за начален етап – 18.00ч.- в класните стаи
  • 12.05.2022г – за прогимназиален и гимназиален етап – 18.00ч.- в класните стаи

Във връзка с провеждането на НВО за 4. и 7. клас, родителските срещи на 4. и 7. клас ще започнат в 18.00ч в Актовата зала и след това ще продължат в класните стаи.

РУМЯНА ПАРЦОВА

ДИРЕКТОР НА 68 СУ

„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“