През месец юни в последователни срещи с адвокат Руска Дучева и студенти по право в STEM центъра на 68.СУ – „Рене Декарт“, зона  за презентации с учениците от гимназиален етап участваха в дебати на тема „Аз съм свободен гражданин“. Госпожа София Лубани-Караначева, специалист по кариерно ориентиране и председател на Обществения съвет на училището проведе тренинг на тема „Лични финанси“. В тези дейности нашите гимназисти проявиха въодушевление, висок интерес и споделиха своето голямо удовлетворение.